7 Waterwoningen Dorpshaven-Zuid

1076 meter funderingsbalken 456 palen

Vanwege de hoge grondwaterstand en daarbij behorende grillige grondslag is Vroom door de aannemer P. Meijer vroegtijdig bij dit woningbouwproject Dorpshaven in Aalsmeer zuid betrokken. Vroom Betonbouw verzorgde de maatvoering, het heiwerk en de prefab funderingsbalken met consoles voor deze 45 woningen in Dorpshaven.

Nog voor de aanbesteding plaatsvond werd Vroom Betonbouw gevraagd mee te denken in vinden van een oplossing om dit project zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Nadat aannemer P. Meijer de aanbesteding had gewonnen is dit project tot in detail uitgewerkt en in uitvoering genomen.

Nauwkeurigheid bij het heien

Gelet op de bodemgesteldheid vond de uitvoering van het heiwerk plaats vanaf een dubbel schottenplateau. Om de paalposities te kunnen garanderen heeft Vroom tijdens de gehele uitvoering van het heiwerk constant gemaatvoerd.
Theoretisch zou de onderzijde van de fundering onder de waterlijn terecht komen. Vroom heeft hierin een oplossing bedacht middels het toepassen van een prefab fundering.

Slimme oplossing in prefab

De gehele fundering is hierbij 322 mm omhoog getild terwijl het peil van de woning gelijk is gebleven. Dit is gerealiseerd door de vloerelementen met een dikte van 322 mm verdiept in de prefabfunderingsbalken te plaatsen. Aan de buitenzijde is een sponning in de funderingsbalken geproduceerd voor het metselwerk van het buitenspouwblad.

Optillen fundering

Door het optillen van de fundering konden de palen in het droge opgestort worden en vormde ook de vorst geen bedreiging meer. Zo konden tijdens de winterse dagen de funderingsbalken in razend tempo gemonteerd worden. Er werd voor gezorgd dat de aannemer, tijdens de dagen waarop mogelijk vorst kon optreden, op zijn planning vooruitliep in plaats van af te wachten. Hij voorkwam daardoor een achterstand op zijn werkelijke planning. Bij de waterwoningen heeft Vroom consoles aan de funderingsbalken gemonteerd. En deze dragen het terras dat over het water doorsteekt.

7 Waterwoningen Dorpshaven-Zuid
7 Waterwoningen Dorpshaven-Zuid
7 Waterwoningen Dorpshaven-Zuid
7 Waterwoningen Dorpshaven-Zuid
7 Waterwoningen Dorpshaven-Zuid
7 Waterwoningen Dorpshaven-Zuid
7 Waterwoningen Dorpshaven-Zuid
7 Waterwoningen Dorpshaven-Zuid
7 Waterwoningen Dorpshaven-Zuid

Kunnen wij u helpen met uw project?

Wij beantwoorden uw vragen graag! Wilt u meer weten over onze projecten, producten en/of diensten? Neem dan contact op met Sandro Pronk

Sandro Pronk

Deel project:

Realisatie
01-10-2010 t/m 05-11-2010
Opdrachtgever
Synchroon
Aannemer
P. Meijer BV
 
Dick Reijnders
Projectleider

Kunnen wij u helpen met uw project?

Wij beantwoorden uw vragen graag! Wilt u meer weten over onze projecten, producten en/of diensten? Neem dan contact op met Sandro Pronk

Sandro Pronk

Deel project:

Naar boven