Trillings- en geluidsarme palen (20)

Prefab funderingselementen kunnen goed gecombineerd worden met trillings- en geluidsarme palen, die op de bouwplaats door Vroom worden vervaardigd. Op binnenstedelijke en inbreilocaties worden veelal palen toegepast die tijdens de productie niet of nauwelijks trillingen en/of geluid veroorzaken. Wij bieden meerdere paalsystemen die aan deze eigenschappen voldoen.

DPA schroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

DPA schroefpalen

Dit is een in de grond gevormd en grondverdringend geschroefd paalsysteem, met beperkt uitkomende boorgrond. De productie is trillingsarm en zeer goed geschikt voor het funderen nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.
DPA-PLUS schroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

DPA-PLUS schroefpalen

Een in de grond gevormd en grondverdringend geschroefd paalsysteem. Grond wordt zijdelings verdrongen, alleen de boorbuis bevat boorgrond. De productie is trillingsarm en zeer goed geschikt voor het funderen nabij belendingen die schadegevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.
HEK schroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

HEK schroefpalen

Een in de grond gevormd en volledig grondverdringend paalsysteem. Worden toegepast bij projecten waar voor de omgeving trillingsvrij en/of geluidsarm moet worden geproduceerd. Geschikt voor het funderen nabij belendingen en bestaande (woning)bouw, die gevoelig zijn voor zettingen en/of trillingen.
Betonschroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

Betonschroefpalen

Ontwikkeld voor projecten op zanderige grond en ook inzetbaar bij andere, specifieke grondgesteldheden. Dit paalsysteem is niet-grondverdringend en kent een hoge productiesnelheid. De productie verloopt trillingsvrij en geluidsarm en is daarmee geschikt voor funderen nabij belendingen.
Buisschroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

Buisschroefpalen

Ontwikkeld voor projecten in een specifieke bodemgesteldheid en waarbij een wapening over de volle lengte vereist is. Paalsysteem is niet-grondverdringend en kent een hoge productiesnelheid. De productie verloopt trillingsvrij en geluidsarm en is daarmee geschikt voor funderen nabij belendingen.
Holle Prefab Schroefpalen (HPS)
Prefab palen, Trillings- en geluidsarme palen

Holle Prefab Schroefpalen (HPS)

De holle prefab schroefpaal is een grondverdringend geschroefd paalsysteem. De grond wordt zijdelings aan de punt verdrongen, waardoor er zeer beperkt grond omhoog komt. Bij het schroeven van de voorgespannen holle prefab paal (HPS®) wordt een groutmengsel onder de verloren schroefpunt geïnjecteerd.
Stalenbuis schroefpalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

Stalenbuis schroefpalen

Speciale aandacht gaat uit naar trillingsvrij schroeven van stalenbuispalen (met of zonder groutinjectie) en schroefinjectie palen. Beide paalsystemen worden steeds vaker in combinatie met minifunderingsmachines ingezet bij verbouw, aanbouw en funderingsherstel.
Stalenbuis heipalen
In de grond gevormde palen, Trillings- en geluidsarme palen

Stalenbuis heipalen

Stalenbuispalen zijn in de grond gevormde (beton) palen die worden opgebouwd uit stalenbuis segmenten. Dit paaltype wordt vaak ingezet bij aanbouw, verbouw en funderingsherstel. Het trillingsarm in de buis heien is de meest gangbare. Het trillingsvrij schroeven, met of zonder grout, en schroefinjectie palen worden apart belicht.
Naar boven